balaton-service.info - Das Forum für Ungarn Forum

Übersicht
 
Anmelden
 
Suchen
 
Hilfe
 
Top-User
 
Login
 
balaton-service.info - Das Forum für Ungarn / Behörden & Verordnungen / Verordnungen / Noch ein Teil auf Ungarisch von KFZ Verordnungen
In diesem Thread befinden sich 1 Posts.
Markus J. Marschner
icon01.gif Noch ein Teil auf Ungarisch von KFZ Verordnungen - 11.07.2007, 14:29:07
Skype: markusmarschner
2385 Posts - Magyar Vagyok
carpe diem
Érkezett: Iktatószám:
A MEGFIZETETT REGISZTRÁCIÓS ADÓ RÉSZLEGES VISSZAIGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

A REGISZTRÁCIÓS ADÓ MEGFIZETÉSÉT DOKUMENTÁLÓ „IGAZOLÁS”/HATÁROZAT SZÁMA1:


A regisztrációs adó részleges visszaigénylését kezdeményező (jogosult) adatai
Név:
Cím:
Adószám/adóazonosító jel:
VPID szám2:
Pénzforgalmi számlájának jelzőszáma:
A regisztrációs adót megfizető adatai3
Név:
Cím:
VPID szám2:
A gépjármű adatai
Gyártmány:

Alvázszám:

Motorkód, motorszám:
Hengerűrtartalom:
Üzemmód:
Környezetvédelmi osztályba sorolás:
Gyártási év:

Első külföldi forgalomba helyezés időpontja (év, hó, nap)4:


Első forgalomba helyezéstől eltelt hónapok száma5:

Megfizetett regisztrációs adó: ………… Ft, azaz……………………………………..forint.
Általam másra áthárított regisztrációs adó: ………...……….Ft azaz …………………………………………………………………………………………… forint.
A részlegesen visszatérített regisztrációs adót a: ……………………………banknál vezetett …………………………………………………………………számú számlámra kérem utalni.
A részlegesen visszatérített regisztrációs adót postai készpénz átutalási megbízással a következő címre kérem utalni: ………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________
kérem a visszafizetett regisztrációs adó összeg átvezetését a …………………………………………….. jogcímen a(z)…………………………………………………………………………………………adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásom kiegyenlítésére ……………………………………………....számú számlára utalni.
Kérem a fenti határozatszám alapján megfizetett regisztrációs adónak a …………. törvényben foglaltak szerint történő részleges visszafizetését. A kérelmemhez a „Nyilatkozatot” csatolom. Az adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Kelt,…………………..2007. év……….…….hó…..nap …………………….
aláírás
A kérelmet és nyilatkozatot átvettem:

Kelt,………………….. 2007. év…….…….hó…..nap PH ……………………
aláírás
Érkezett: Iktatószám:
NYILATKOZAT
„A megfizetett regisztrációs adó részleges visszaigénylésére vonatkozó kérelemhez”

A regisztrációs adó részleges visszaigénylését kezdeményező adatai
Név:
Cím:
VPID szám:
KIJELENTEM, HOGY:
A.) A regisztrációs adó részleges visszaigénylésére vonatkozó kérelmem a törvény 2. § 4. pontjának a) alpontjában foglaltakon alapul (a regisztrációs adót közvetlenül én fizettem meg) igen 
B.) A regisztrációs adó részleges visszaigénylésére vonatkozó kérelmem a törvény 2. § 4. pontjának b) alpontjában foglaltakon alapul, az adót, mint rám áthárított regisztrációs adót fizettem meg (a kereskedő terhelte rám, mint az a csatolt számlából, illetve az egyéb számviteli bizonylatból megállapítható). igen 
C.) kérelem előterjesztéséig más személyre a megfizetett regisztrációs adót
nem hárítottam át 
részben áthárítottam ………… Ft-ot azaz ....……………..…………………….. forintot
D.) bírósági vagy más hatósági eljárás alapján a kérelmem benyújtásáig a megfizetett regisztrációs adó visszatérítése, vagy az Art. 134. §-a alapján a regisztrációs adó elengedése sem részemre, sem más személy részére;
nem történt: 
történt:  ………… Ft azaz……….…………………………………..forint összegben
E.) Egy a D.) pontban említett eljárás nincs folyamatban; igen 
folyamatban van; igen 
F.)6 A D.) pontban említett eljárás megszűntetését kezdeményezni fogom és ennek a tényét 30 napon belül igazolom; igen  nem 
G.) Kijelentem, hogy a I.) pont b.) alpontjában megjelölt okmányok eredeti példányát a vámhatóság felszólítására 15 napon belül bemutatom. igen 
H.) kérelem előterjesztéséig más adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásom
van  nincs 

I.) Csatolt okmányok:
a.) adóigazolás: igen  nem 
b.) az első forgalomba helyezést vagy gyártási évét igazoló okmány másolata;
- külföldi forgalmi engedély másolata; igen  nem 
- „Műszaki adatlap” másolata; igen  nem 
- belföldi forgalmi engedély másolata; igen  nem 
- egyéb7;………………………………………………...
c.) a regisztrációs adó teljes vagy részleges áthárítását igazoló
- számla8. vagy 
- egyéb számvitelei bizonylat9.……………………….
d.) az áthárított regisztrációs adó megfizetését dokumentáló bizonylat;
- készpénzfizető száma vagy 
- pénztári bizonylat vagy 
- pénzintézet részére adott átutalási megbízás. 

Kelt,…………………..2007. év………….….hó…..nap
……………………….
aláírás
ÚTMUTATÓ

„A MEGFIZETETT REGISZTRÁCIÓS ADÓ RÉSZLEGES VISSZAIGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM”
ELNEVEZÉSŰ OKMÁNYOK KITÖLTÉSÉHEZ

1: Kötelező kitölteni. A regisztrációs adó megfizetését dokumentáló „Igazolás” száma és a határozat száma egyező. Lehetőség szerint csatolni kell az „Igazolás”-t és/vagy a regisztrációs adó kiszabására vonatkozó határozatot vagy ezek (valamelyikének) fénymásolatát.

2: Amennyiben az ügyfélnek van VPID száma a rovatot kötelező kitölteni.

3: Ezek az adatok az „Igazolás”-ból vagy a regisztrációs adót kiszabó határozatból megállapíthatóak.

4: Hitelt érdemlően igazolni kell. Lásd „Nyilatkozat” I.) pontjának b.) alpontja.

5: Az első forgalomba helyezéstől a regisztrációs adó kiszabására (nem a részleges visszatérítésre) irányuló kérelem benyújtásáig eltelt hónapok megállapítása során minden megkezdett hónapot teljes hónapnak kell tekinteni.


„NYILATKOZAT”
„A megfizetett regisztrációs adó részleges visszaigénylésére vonatkozó kérelemhez”
ELNEVEZÉSŰ OKMÁNYOK KITÖLTÉSÉHEZ


„A megfizetett regisztrációs adó részleges visszafizetésére vonatkozó kérelmet” gépjárművenként két példányban kell benyújtani.

A kérelem mindkét példányához csatolni kell a „Nyilatkozatot”.

A nyilatkozatban az igen/nem típusú válaszokat jól látható módon „X” beírásával kell megjelölni.

Az A.) és B.) pontok közül csak az egyikre lehet igen a válasz. Valamelyiket mindenképpen ki kell választani.

6: Akkor kell kitölteni, ha az E.) pontban foglaltakra a válasz a folyamatban van tekintetében igen.

E.)-F.) A D.) pontban foglalt nyilatkozatra történő hivatkozás arra utal, hogy a részlegesen visszaigényelni kért adóval kapcsolatban nincs folyamatban olyan bírósági eljárás, amely annak mértékét befolyásolhatná, illetve nincs a vámhatóságnál elbírálás alatt álló olyan méltányossági kérelme amely a megfizetett regisztrációs adó mérséklésére vagy elengedésére vonatkozik.

7. Az okmányt meg kell nevezni.

8: Csak olyan okmány fogadható el, amely elkülönítetten tartalmazza az áthárított regisztrációs adó összegét.

9: Fel kell tüntetni annak megnevezését. Pl. adásvételi szerződés. Csak olyan okmány fogadható el, amely elkülönítetten tartalmazza az áthárított regisztrációs adó összegét.
Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen, und trotzdem zu uns halten.

Marie von Ebner-Eschenbach

www.balaton-service.info - Das Forum für Ungarn - frei unabhängig unparteiisch


balaton-service.info goes wiki - Das bsi - wiki - portal

b-s.i goes facebook ... und als b-s.i facebook Gruppe
Forum wechseln
Forum wechseln zu:
-- pForum 1.29a / © Thomas Ehrhardt, 2000-2006 --
analyticstracking.php